WORKSHOPS

I våra workshops vill vi ge deltagarna möjlighet att komma till nya insikter med kroppen som ingång. Genom att själv prova och skapa erfarenheter syftar workshopsen till en förkroppsligad kunskap i de ämnen som berörs. För att komma åt de kroppsliga aspekterna arbetar vi fysiskt med samarbets- och rörelseövningar. Verksamheter som vi tidigare arbetat med är allt från kommuner, företag, skolor, kulturskolor, folkhögskolor och föreningar.

Workshopdeltagare delar med sig:

“Lekfullhet inom ett tungt ämne! Övningar, diskussioner och eget reflekterande gjorde att vi blev aktiva istället för att bara lyssna.”
– Amal, kultursamordnare

DANSWORKSHOPS

Våra dansworkshops utgår från hur kroppen påverkas av normer i allmänhet och könsnormer i synnerhet. Genom dans- och rörelseövningar arbetar vi med kroppsuppfattning, rumsuppfattning och kroppslig kommunikation. Vi övar på att ge och ta plats, leda och följa samt att uppfatta egna och andras kroppsliga gränser.

TEAMBUILDING

I enkla rörelseövningar som alla klarar av ger vår teambuilding möjlighet att öva sig i och reflektera kring normer, kommunikation och ledarskap. Med en kreativ ingång till samarbete och kommunikation utvecklar vi deltagarnas lyhördhet och förmåga att både leda och följa. Vi arbetar med kroppsspråk och hur vi på ett följsamt sätt kan ge och ta plats i gruppsammanhang.


Dansworkshops

Omfattning: 2–4 h
Max antal deltagare: 25 pers.

Teambuilding

Omfattning: 1–2 h
Max antal deltagare: 25 pers.

Vill ni veta mer?

Hör av er så berättar vi mer om våra workshops!

Mail: info@utmana.org
Telefon: Annica 0730-67 88 58
Karin 0730-91 92 87
Adress: Bjurholmsgatan 13, 116 63 Stockholm