BARN OCH UNGA

Vi vill ge alla möjlighet att utveckla sin kropps fulla potential vad gäller såväl fysiska som sociala, emotionella och intellektuella aspekter. I vårt arbete med barn och unga har vi en lustdriven och lekfull ingång till genus och normer där konst, kultur och rörelse får tala sitt eget språk. Vi träffar barn och unga i olika sammanhang, exempelvis inom förskola, skola, särskola, kulturskola, fritidsverksamhet och föreningsliv.

Workshopdeltagare delar med sig:

”Nu har jag lärt mig att våga visa vad jag tycker och tänker, förut gjorde jag inte det”
– Alexander, elev åk. 1

SCENKONST

I en interaktiv scenkonstföreställning får publiken själv utforska teman genus, normer och kropp. I det konstnärliga mötet kan publiken upptäcka nya sätt att förhålla sig till rummet, sina kroppar och till att interagera med varandra.

Läs mer: KOREOGRAFIN

DANSWORKSHOPS

Våra dansworkshops bygger på lekfulla dans-, rörelse- och samarbetsövningar som främjar jämställdhet. Vi leker oss fram till nya sätt att använda kroppen där alla får testa på att leda och följa, ge och ta plats och utveckla sin kroppskännedom och tilltro till kroppen. Dansworkshopsen genomförs i små grupper om max 15 personer och passar alla barn och unga från 3 år

PROJEKTET FRAMSTEG

Hur kan kroppen bli en del av jämställdhetsarbetet med barn och unga? Den frågan har vi på UTMANA utgått från när vi utvecklat dans- och jämställdhetsprojektet Framsteg. I projektet arbetar vi praktiskt med likabehandling och omsätter värdegrunden i praktiken.

VILL ER SKOLA VARA MED?

I Framsteg möter vi barn och vuxna i förskola, grundskola och grundsärskola. Danspedagoger kommer till er och möter barnen i dansworkshops. Pedagoger och lärare får samtidigt utbildning i genus och normkritik för att kunna fortsätta arbetet med jämställdhet och likabehandling. För mer information om projektet och kostnadsförslag för er skola eller kommun, maila info@utmana.org eller ring 0730-678858.

SE HUR DET GÅR TILL>

Läs mer om

FRAMSTEG i Pedagogiska Magasinet “Fotarbetet lägger värdegrunden”

Pojkar delatar i projektet Framsteg

BARN OCH ELEVER

I dansworkshops får deltagarna utveckla sin kroppskännedom, tilltro till kroppen och kroppsliga kommunikation. Workshopsen består av dans- och rörelseövningar i kombination med samtal om kroppen. Deltagarna får prova på att ge och ta plats, leda och följa och lära sig att kommunicera med kroppen. Övningarna är inspirerade av barndans, dansimprovisation, dansterapi, rytmik, beröring och avslappning.

Under dansworkshopsen utvecklar deltagarna fysiska, emotionella och sociala förmågor såsom rörelsevokabulär, kontakt med sina känslor och förmåga att läsa av varandra. Hela 86% av deltagarna uttrycker att de blivit positivt påverkade av projektet gällande dessa aspekter. Dessutom tycker 9 av 10 deltagarna att projektet varit roligt!

PEDAGOGER

Lärare och pedagoger får utbildning inom kropp, genus och normkritik och hjälp att implementera dansmetoden i den egna verksamheten. Utbildningen varvar teori och praktik med syfte att medvetandegöra kroppens betydelse för jämställdhetsarbetet i skolan. För att främja förskolor och skolors långsiktiga arbete med dans, kropp och jämställdhet får pedagogerna även ett metodmaterial.

Pedagogerna uttrycker att utbildningen var lustfylld, inspirerande och lärorik och att det var en bra blandning mellan teori och praktik. 92% av pedagogerna ger dessa utbildningsdagar högsta betyg!

EFTER PROJEKTET HAR:

86% av deltagarna bättre lärt sig förstå och tolka varandras kroppsspråk

85% av deltagarna blivit bättre på att känna in sina egna känslor

83% av deltagarna blivit bättre på att våga visa med kroppen vad de känner

81% av deltagarna ökat sin rörelsevokabulär

VILL NI VETA MER?

Hör av er till oss för mer information om Framsteg!

Mail: info@utmana.org
Telefon: Annica 0730-67 88 58
Karin 0730-91 92 87
Adress: Bjurholmsgatan 13, 116 63 Stockholm